U bevindt zich hier: Agenda » Details

Toon Event Detail

Aansprakelijkheid en Algemene Voorwaarden
woensdag 3 juli '24
tot en met
woensdag 3 juli '24

Ondernemers zoals jij gaan de hele dag verplichtingen aan met klanten en leveranciers. In de waan van de dag sta je dan vaak niet stil bij de risico’s die je loopt bij het sluiten van die overeenkomsten. Er moeten immers mooie opdrachten binnengehaald worden en het gaat eigenlijk bijna altijd goed, toch?

 

De praktijk wijst helaas uit dat het ook geregeld misgaat en dat een aansprakelijkstelling, zeker als de (gevolg)schade aanzienlijk is, enorme gevolgen heeft voor het bedrijf. Het uitgangspunt in de Nederlandse wet is namelijk dat je ongelimiteerd aansprakelijk bent voor alle schade die een ander door toedoen van jouw bedrijf lijdt.

 

Het is daarom essentieel om inzicht te krijgen in de risico’s die aan jouw bedrijfsactiviteiten verbonden zijn. Kun je bepaalde risico’s voorkomen met standaardprocedures en kwaliteitszorg? Zo niet, dan is het zaak om te weten welke mogelijkheden je hebt om aansprakelijkheid alsnog te voorkomen of in ieder geval te beperken.

 

Zijn bepaalde risico’s te verzekeren tegen een aanvaardbare premie? Kan je risico’s die je niet kunt voorkomen of verzekeren afwentelen op een klant door algemene voorwaarden (zoals de Metaalunievoorwaarden) te gebruiken? En wat zijn de wettelijke eisen om hier ook daadwerkelijk een beroep op te kunnen doen als het onverhoopt misgaat? In de cursus Aansprakelijkheid en Algemene Voorwaarden, die specifiek is afgestemd op de Metaalsector, komen al deze vragen uitgebreid aan bod.

 

Leerdoelen:

1. Bewustwording risico’s: aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je een goed beeld van de stappen die je moet nemen om risico’s in de bedrijfsvoering te herkennen en waar mogelijk te voorkomen.

2. Aansprakelijkheid beperken: je verkrijgt kennis en tools om aansprakelijkheid voor (gevolg)schade te beperken of uit te sluiten voor het geval er toch iets misgaat bij de uitvoering van een overeenkomst.

3. Algemene voorwaarden: je leert welke juridische eisen er worden gesteld aan het juist toepassen van algemene voorwaarden (zoals de Metaalunievoorwaarden), zodat je er in de praktijk ook daadwerkelijk een beroep op kunt doen.

4. Metaalunievoorwaarden en de wet: je leert de verschillen tussen de Nederlandse wet, inkoopvoorwaarden en Metaalunievoorwaarden en de gevolgen die dat kan hebben voor de uitkomst van een geschil met je klant of leverancier. Ook krijg je tips en trucs die je kunt toepassen als het in de onderhandelingen met de klant niet lukt om te leveren op basis van de Metaalunievoorwaarden.

 

Doelgroep

Ondernemer en/of partner van ondernemer en medewerkers die namens de  onderneming zelfstandig verbintenissen aangaan (in-, verkoopmedewerkers).

 

Datum en locatie

De cursus vindt plaats op woensdag 3 juli 2024 van 09.30 uur tot 17.00 uur in het gebouw van Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.

 

Deelnamekosten

Deelname kost € 395,- (excl. BTW) per deelnemer. Een lunch en cursusmateriaal zijn in de prijs inbegrepen.

 

Bijdrage in scholingskosten

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een bijdrage willen aanvragen in de scholingskosten van hun medewerkers, adviseren wij gebruik te maken van de regeling persoonlijke trainingstoelage https://www.oom.nl/Regelingen/Persoonlijke-Trainingstoelage. Voor vragen kan er per mail contact worden opgenomen met de afdeling vergoedingen, vergoedingen@oom.nl of telefonisch op telefoonnummer 0172-521555.

 

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze cursus? Dat kan middels dit aanmeldingsformulier.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Au Lee van Ee of mevrouw Bianca Berg van Metaalunie Academie.

Telefonisch: (030) 605 33 44 of per e-mail: info@metaalunieacademie.nl 

Prijs:
Locatie:
Beschikbare plekken:
Bijlage

Direct inschrijven

Aansprakelijkheid en Algemene Voorwaarden, wo 3 jul '24
  • Nog plekken beschikbaar

Reeds ingeschreven