U bevindt zich hier: Cursusaanbod » Personeel & Organisatie

Personeel & Organisatie

Cursus 1: "Employer Branding - bouw een sterk werkgeversmerk"
Jouw bedrijf heeft een duidelijke ambitie. Maar kennen je collega’s die ook? En hoe zorg je ervoor dat die ambitie je daarnaast gaat helpen om werknemers te behouden en nieuwe mensen aan te trekken? Door employer branding, het bouwen van een sterk werkgeversmerk. Tijdens deze cursus leer je hoe je je unieke werknemerswaardepropositie formuleert op basis van jouw kernwaarden en welke strategische functies gaan zorgen voor het lange termijn succes van jouw bedrijf.

Deze cursus is ingepland op:
Maandag 27 mei 2024 (= VOL)


Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.

Cursus 2: "Employer Branding - nieuwe werknemers vinden en collega's binden"
De oververhitte arbeidsmarkt zorgt ook in de metaalsector voor uitdagingen: voldoende klanten, maar te weinig mankracht om alle opdrachten te verzorgen. Sterker nog: de branche heeft duizenden vacatures en dat aantal loopt alleen maar op door de vergrijzing. Door jouw unieke werknemerswaardepropositie (WWP) te vertalen naar een goede marketing- en communicatiemiddelen mix kun je toch nieuwe werknemers vinden en bestaande collega’s aan je binden.

Deze cursus is ingepland op:
Dinsdag 28 mei 2024 (= VOL)

Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.


Cursus “Functionerings-/beoordelingsgesprekken”
Het doel van deze cursus is het optimaal leren benutten van (periodieke) gesprekken met medewerkers. De cursus leert u de gesprekken te zien in een breder daglicht en geeft u praktische tips & trucs. De training kent diverse oefencases die vooraf worden gegaan door korte theoretische inleidingen. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de gesprekstechniek en de toepassing daarvan. De praktische aanpak garandeert dat u met het geleerde direct na de cursus aan de slag kunt!

Deze cursus is ingepland op: 
Maandag 27 mei 2024 (=VOL)
Maandag 1 juli 2024

Voor meer informatie klik op bovenstaande cursusdatum.

Cursus “Functie-indeling en belonen”
Functie-indeling is de basis voor eerlijk belonen. Niet alleen naar de individuele medewerkers is daardoor een correcte beloning te bepalen, ook onderlinge verschillen zijn daarmee beter te onderbouwen. Tijdens deze cursus wordt de techniek van het functie-indelen volgens het Handboek Functie-indeling voor de Metaal & Techniek aangeleerd. Deze functie-indelingsmethode is in de Metaal & Techniek en in de Metalektro toe te passen. Naast de ins en outs van het functie-indelen wordt bovendien ingegaan op de koppeling met beloningen volgens de CAO en de loonontwikkelingen in de markt.

Deze cursus is ingepland op:
Dinsdag 21 mei 2024 (= VOL)
Woensdag 10 juli 2024

Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdata.

Cursus “Aanvang en einde arbeidsovereenkomst”
Tijdens de cursus wordt ingegaan op het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het einde daarvan daarvan. Welke vormen arbeidsovereenkomsten bestaan er, welke bijzondere bedingen zijn overeen te komen en hoe regel je een geldige proeftijd? Maar vooral wordt gewezen op de voetangels en klemmen. Hoe lopen de procedures bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Wat zijn mijn kansen als werkgever en moet er ook nog een ontslagvergoeding worden betaald?

Deze cursus is ingepland op:
Dinsdag 11 juni 2024Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.

Cursus “De regelingen van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf”
Aan de hand van de uitleg over de belangrijkste regelingen van de CAO wordt u wegwijs gemaakt in de CAO. Aan het einde van de dag bent u in staat om de regelingen binnen uw onderneming toe te passen en uit te leggen aan uw medewerkers.
Er wordt ingegaan op wat een CAO precies is, de proeftijd, de arbeidstijden, overwerk en verschoven uren, de toe-/bijslagen op de beloning, de vakantiedagenregeling, verzuim en de regelingen met betrekking tot de zieke medewerker. Bovendien wordt ingegaan op de implementatie van de CAO-regels in de dagelijkse P&O-praktijk en de mogelijke (tegen)strijdigheid van aanvullende arbeidsvoorwaarden in de onderneming, de medezeggenschap etc.

Deze cursus is ingepland op:
Vrijdag 17 mei 2024 (=VOL) 
Donderdag 5 september 2024 

Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.

Cursus “De regelingen van de CAO in de Metalektro"
Aan de hand van de uitleg over de belangrijkste regelingen van de CAO wordt u wegwijs gemaakt in de CAO. Aan het einde van de dag bent u in staat om de regelingen binnen uw onderneming toe te passen en uit te leggen aan uw medewerkers.
Er wordt ingegaan op wat een CAO precies is, de proeftijd, de arbeidstijden, overwerk en verschoven uren, de toe-/bijslagen op de beloning, de vakantiedagenregeling, verzuim en de regelingen met betrekking tot de zieke medewerker. Bovendien wordt ingegaan op de implementatie van de CAO-regels in de dagelijkse P&O-praktijk en de mogelijke (tegen)strijdigheid van aanvullende arbeidsvoorwaarden in de onderneming, de medezeggenschap etc.

Deze cursus is ingepland op:

Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.

Cursus “Leidinggeven in Metaalbedrijven”
Als leidinggevende staat u voor de uitdaging om uw medewerkers blijvend te boeien en te binden. Het is uw verantwoordelijkheid om te voorzien in de uiteenlopende behoeften van uw mensen. Tegelijk probeert u de belangen van organisatie en medewerker zo goed mogelijk te verenigen. Het is moeilijk en kostbaar genoeg om de juiste mensen te vinden. Het is dan ook belangrijk uw mensen te motiveren en te betrekken. Waarderen, optreden, coachen en doelen stellen, luisteren en assertief zijn, het is zomaar een greep uit de vaardigheden waarover een leidinggevende moet beschikken. Het zijn echter ook kwaliteiten die iedereen kan ontwikkelen.

De training reikt u concrete handvatten en vaardigheden aan die u direct kunt inzetten in uw eigen bedrijf. U leert hoe u uw stijl van leidinggeven en communiceren kunt (en moet!) aanpassen aan de specifieke behoefte van de medewerker. De training maakt u bewust van uw individuele stijl van leidinggeven en communiceren.

Deze cursus is ingepland op: 
Donderdag 27 juni 2024 (=VOL)

 

Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.

Cursus “Managen van ziekteverzuim”
Deze cursus gaat in op de wijze hoe een onderneming een functionerend verzuimbeleid kan ontwikkelen en vooral hoe ziekteverzuim kan worden voorkomen. Welke rollen zijn er en hoe implementeer je een actieve organisatie, concrete handvaten en, reeds gebruikte, methodes voor de aanpak tot aan de werkvloer aan toe, komen aan de orde. Hoe werk je preventief, hoe ga je om met lastige situaties en wat moet je doen, laten en zeker niet vergeten. Hoe betrek je medewerkers bij deze problematiek en hoe maak je ze medeverantwoordelijk. Waar is het verstandig om kosten te maken ter voorkoming van veel hogere kosten in een later stadium. Ingegaan wordt op de te nemen maatregelen die kunnen leiden tot vermindering van verzuim, de weerstanden die je daarbij tegenkomt en de best practices die inmiddels in (metaal)bedrijven zijn opgedaan.

Tijdens de cursus worden praktische tips gegeven om op een eenvoudige wijze tot snelle resultaten te komen binnen de eigen onderneming!

Deze cursus is ingepland op: 
Maandag 17 juni 2024Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.

Cursus "Samenwerken met de Ondernemingsraad"
Bedrijven die 50 en meer werknemers in dienst hebben, zijn verplicht volgens de wet om een ondernemingsraad op te richten. Vanwege de bevoegdheden die de Wet de Ondernemingsraad kent zal een ondernemer/bestuurder in zijn wijze van het besturen van zijn onderneming in toenemende mate rekening dienen te houden met de ondernemingsraad. In een groot aantal gevallen zal/kan een ondernemer niet (of niet meer) zonder overleg, advies of instemming, besluiten nemen.
Op deze situatie dient de directeur/bestuurder, die aangewezen is het overleg met de ondernemingsraad te voeren, in te spelen.

Deze cursus is ingepland op:
Donderdag 20 juni 2024

Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.

 

Cursus "Functioneringsgesprekken 2.0, het vervolg"
Veel cursisten van de cursus “Functioneringsgesprekken” wilden intensiever oefenen in het voeren van gesprekken. De Metaalunie Academie heeft deze uitdaging opgepakt en ontwikkelde een vervolgcursus. De deelnemers trainen we in het voeren van bijzondere en lastige functioneringsgesprekken, waarbij deelnemers zelf aangeven welke ‘moeite’ zij ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de omgang met ‘stille’ medewerkers of juist met veelpraters. Of, hoe geef ik nou precies feedback en hoe motiveer ik iemand?

Deze vervolgtraining voorziet in de vraag om uitgebreid ‘de praktijk’ te oefenen én u ontvangt, tussen de oefeningen door, handige tips. Tijdens de oefeningen wordt gebruik gemaakt van een acteur.

Deze cursus is ingepland op: 
Donderdag 6 juni 2024Voor meer informatie en de subsidiemogelijkheden klik op bovenstaande cursusdatum.


 

 

Cursus Functie-indeling hoger personeel en commerciële buitendienst
Functie-indeling is de basis voor eerlijk belonen. Niet alleen naar de individuele medewerkers is daardoor een correcte beloning te bepalen, ook onderlinge verschillen zijn daarmee beter te onderbouwen. Dit geldt niet alleen voor het CAO-personeel maar zeker ook voor functies boven functiegroep 11 en functies in de commerciële buitendienst.

Om u hierbij te helpen biedt Metaalunie Academie een maatwerk cursus aan in combinatie met het Handboek Functie-indeling ten behoeve van Directie, Staf, Hoger Management inclusief Marketing & Sales functies in de Metaalbewerking. Tijdens de cursus komen o.a. de theorie van het functie-indelen, het formuleren van een eigen beloningsbeleid en het beloningsonderzoek in de markt aan de orde en worden functies uit uw bedrijf ingedeeld. De exacte inhoud van de cursus wordt op uw wensen afgestemd.

Deze cursus wordt in overleg met u ingepland. Voor meer informatie klik hier.

Contact

Contact

Neem vandaag nog contact op met 
Metaalunie Academie


030 605 33 44

info@metaalunieacademie.nl

Metaalunie Academie

Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

T (030) 605 33 44
F (030) 605 31 22
info@metaalunieacademie.nl